Kinh nghiệm thi công các loại công trình

TT Loại hình các công trình xây dựng Số năm kinh nghiệm
1 Thi công mặt đường láng nhựa, thấm nhập nhựa Từ năm 1992
2 Thi công mặt đường bê tông nhựa Từ năm 1992
3 Thi công mặt đường bê tông xi măng Từ năm 1992
4 Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp Từ năm 1992
5 Thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật Từ năm 1992
6 Thi công các công trình về cầu Từ năm 1992
7 Thi công các công trình thủy lợi, đường thủy Từ năm 1992
8 Xây dựng đường dây và trạm biến áp điện đến 500KV Từ năm 1992