Tập đoàn Đông Đô

Địa chỉ: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Phạm Đức Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị

Điện thoại: 0912474999

Email: tapdoandongdo@gmail.com