Cung cấp và lắp đặt thang máy

IV CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY    
1 Cung cấp và lắp đặt thang máy 65,5 tỷ Công ty CP đầu tư XD Vịnh Nha Trang
2 Cung cấp và lắp đặt thang máy 98,5 tỷ Công ty CP Nha trang bay
3 Cung cấp và lắp đặt thang máy 12,8 tỷ Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng
4 Cung cấp và lắp đặt thang máy 12,2 tỷ Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng

Tập đoàn Đông Đô cung cấp và lắp đặt thang máy Otis, nhập khẩu nguyên chiếc