Các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

III CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Giá trị hợp đồng (VNĐ)   Đơn vị ký hợp đồng
1 Hợp đồng số 42-1/2014/HĐĐC ngày 22 tháng 10 năm 2014;  Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình tu bổ chống sạt lở Đê điều – hệ thống dê cấp III trên địa bàn huyện Tân yên đoạn từ K6+000-K14+700 Đê hữu Sông 66,9 tỷ Chi cục Đê điều và phòng chống lụt, bão Bắc Giang
2 Gói thầu: Xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước sông Đoan Túc (đoạn từ đường Trần Phú đến sông Bạch) xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình 12,5 tỷ Ban quản lý dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình
3 Gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng mặt đê đoạn đi qua di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Keo (từ Km175+00 – Km176+460) huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 16,7 tỷ Ban quản lý dự án trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Vũ Thư